Не на ГМО
Име
Фамилия
Имейл * Изпратете мейл до българските евродепутати, за да запазим контрола и етикетирането на ГМО:
Уважаеми г-да Кънев, Слабаков и Витанов, Обръщам се към вас, за да ви помоля да отхвърлите Регламента за новите ГМО. Този Регламент ще доведе до пълно дерегулиране на ГМО. Като потребители той ще застраши свободата ни на избор и ще изложи на риск нашето здраве и околната среда. Съществуващото европейско законодателство (Директива 2001/18/ЕО) дава възможност за подходяща проверка на безопасността и налага проследяване и етикетиране: всичко това е задължително, законът не трябва да се променя. Също така дава свободата всяка държава да решава за своята територия дали да сее ГМ култури, а 97% от българите не желаят това: така че и това не трябва да се променя. ГМО не може да се дели на категории – и новите и старите техники на генно инженерство произвеждат ГМО.Не желая по никакъв начин ГМ растения да се сеят в България. Бихме искали да знаем какво се съдържа в храната, която купуваме. Етикетирането на ГМО е абсолютно необходимо, за да се гарантира правото на избор на потребителите. Затова ви призовавам да запазите етикетирането на ГМО. Моля, защитете нашата свобода на избор за това какво купуваме и какво ядем. Разчитам на вас да гарантирате, че тези продукти ще бъдат етикетирани и проверявани за безопасност, преди да се появят на пазара. Трябва да сте сигурни, че храната ни е безопасна и че разполагаме с цялата информация, за да правим своя избор. Вслушайте се в мнението на гражданите на България и ЕС и кажете "не" на новите геномни техники.