Партньори

Фондация помощ за благотворителността в България
http://www.bcaf.bg

ИФОАМ
www.ifoam.org


ГЕНЕТ
http://www.genet-info.org/


АГРЕКОЛ
http://www.agrecol.de/


АВАЛОН
www.avalon.nl


Институт по приложни изследвания в растениевъдството,
Университет Вагенинген, Холандия
http://www.ppo.wur.nl/NL/


Grassroot Фондация, Германия
www.grassroots.de

Приятели на Земята - Европа
http://www.foeeurope.org/


Българска фондация Биоразнообразие
www.bbf.biodiversity.bg


Българска Асоциация на неправителствени организации по развитието
http://mg-platform.kinyra.com/modules/myHome/


Българо-швейцарска търговска камара
http://www.bsccbg.com/en/