Щатът Ню Йорк забранява употребата на глифозат върху публична собственост

on .

newyorkЩатът Ню Йорк ще забрани на 31 декември 2021 г. използването на глифозат върху цялото държавно имущество, след като губернаторът Андрю Куомо подписа законопроект S6502A / A732b в края на миналата година. Държавният законодател прие законодателството през юли 2020 г.

Този ход е важно признание от четвъртия по население щат в страната, че Агенцията за опазване на околната среда (EPA) не защитава адекватно хората и околната среда от опасни пестициди (пестицидът е общ термин, който включва инсектициди, хербициди, фунгициди и т.н.). Възможността закона да подобри тези защити обаче ще зависи значително от подхода на управление, който замества употребата на глифозат.
„Преходът от Roundup и други пестициди, базирани на глифозат, трябва да отхвърли използването на други също опасни заместители и да възприеме устойчиви екологични принципи и практики“, каза Джей Фелдман, изпълнителен директор на Beyond Pesticides.

При борбата с вредителите и плевелите се използват алтернативи, когато един токсичен химикал е забранен или ограничен, а на негово място просто се използва друг опасен пестицид. Заместването може да има различна химическа формулировка, начин на действие и набор от въздействия върху здравето и околната среда, но въпреки това изпълнява същата роля като Roundup / глифозат, когато става въпрос за управление на плевелите.
Когато отговорът на елиминирането на глифозат е да се премине към друг хербицид като 2,4-D, глуфозинат, триклопир или дикамба, съобщението не се разпространява и са необходими повече обучения и застъпничество, казват защитниците. Химически интензивният подход се фокусира върху лечението на симптоми - вредители и плевели, но в крайна сметка подкопава способността на собственика или ползвателя на земята да се справи с тези проблеми използвайки натурални средства. Това е така, защото синтетичните пестициди (и торове) вредят на почвения живот, докато органичният подход към управлението на земите се фокусира върху подобряване на здравето на почвата чрез подхранване на почвата.
Естественият, органичен подход се фокусира върху предотвратяването на вредителите, като се насочва към основните причини за проблемите с вредителите чрез насърчаване на здравето на почвата. По-здравата почва отглежда по-здрави растения, които ще бъдат по-устойчиви при проникване на вредители и плевели. В практиките се включват високо косене, аерация, използване на естествени подобрители на почвата като компост.
За управление на плевелите и вредителите в природните зони се провеждат екологични оценки и се отдава значение на механичното и биологичното управление. Подходите за биологично управление имат потенциала да се справят адекватно с редица проблемни вредители и растителни видове. Козите са били използвани в цялата страна за управление на опортюнистични плевели в естествени земи и със своето копитно действие, урина и екскременти те могат да помогнат за възстановяване и стабилизиране на здравето на почвата.
Тъй като все повече държави и общности обмислят ограничения върху употребата на глифозат, те планират следващи стъпки и как тези закони да се прилагат. Въпреки че е възможно елиминирането на един химикал да предизвика промяна към естествени, органични практики, един обширен анализ може да премахне работата по предположения. Beyond Pesticides силно насърчава цялостен политически подход, който елиминира не само глифозата, но и всички опасни пестициди, регистрирани от EPA, с ограничения, които позволяват ограниченото използване на органично съвместими продукти като крайна мярка.
Неспособността на Американската Агенция за опазване на околната среда EPA да действа по отношение на опасностите, породени от глифозата, е един пример за дълга поредица от вредите нанесени от агенцията върху общественото здраве и околната среда. Въпреки сериозните доказателства за канцерогенността на глифозата, публикувани от Световната здравна организация, и присъдите на съдирищата за милиони долари за тези, които са ощетени от употребата на глифозат, настоящата администрация не само защитава глифозата в САЩ, но е действала от името на индустрията, за да пренесе химикала в други страни.