Useful Links

В България:

Граждански портал за околна среда Блулинк
http://www.bluelink.net/gmo

Еклогично сдружение За земята
http://www.zazemiata.org/gmo


Международни:

Кампании:

Европейска мрежа на НПО за генно инженерство
http://www.genet-info.org/

Приятели на Земята:
http://www.foeeurope.org/GMOs

Запази нашите семена – Международна инициатива подкрепена от Фондация Земеделие на бъдещето
http://www.saveourseeds.org

Грийнпийс
http://www.greenpeace.org/~geneng/

Международни действия за Генетични ресурси (GRAIN)
http://www.grain.org

Региони без ГМО:

Европейска конференция за региони без ГМО, биоразнообразие и развитие на селските райони
http://www.gmo-free-regions.org

Европа без ГМО
http://www.gmofree-europe.org

Новини и информация:

Регистър на замърсените райони с ГМО - Greenpeace/Gene Watch UK
http://www.gmcontaminationregister.org

Индимедия:
http://biotech.indymedia.org