Не само глифозатът е опасен

on .

strawberries pesticidesТоксични нива на тежки метали и полициклични ароматни въглеводороди са открити в някои алтернативи на глифозатните препарати.

Група изследователи от Франция, водени от проф. Жил-Ерик Сералини, са идентифицирали токсични нива на недекларирани съставки като тежки метали и полициклични ароматни въглеводороди в някои нови алтернативи на хербицидите на основата на глифозат, които са въведени на европейския пазар, тъй като в някои страни от Европейския съюз бяха поставени ограничения върху глифозата.


Това ново изследване следва проучване на същата група изследователи през 2018 г., което идентифицира нефтени остатъци и тежки метали в хербициди на базата на глифозат като Roundup. Според изследователите тяхното недекларирано присъствие може да обясни канцерогенните ефекти при хората, но също така и тумори на бозайници и летални чернодробни и бъбречни заболявания.
Екипът на проф. Сералини наскоро анализира 14 формулировки на някои от новите алтернативни химични хербициди, използвайки масова спектрометрия със златен стандарт. Тежките метали са открити при токсични нива до 39 mg / L, включително желязо, олово, никел, силиций, титан и арсен. Открити са и канцерогенни полициклични ароматни въглеводороди, при нива до 32–2430 μg / L в 12 от изследваните хербициди.
Директоът на Sustainable Puls, Хенри Роуландс, заяви; „Тези резултати показват, че разликата между „активна съставка“ и „инертно съединение“ е нормативно твърдение без доказана токсикологична основа и поради това е необходима незабавна забрана както на тези специфични нови алтернативни хербициди, така и хербициди на основата на глифозат.“
Най-вероятно има някои алтернативни химически хербициди, които не съдържат такива токсични съставки, но е изключително важно компаниите, които ги произвеждат, да са прозрачни за всички съставки, които се съдържат, както активни, така и инертни“, продължи Роуландс.
Проектът Detox наскоро предложи преход към нова технология, която не включва токсични химикали за борба с плевелите, включително термично плевене.
По материали на https://sustainablepulse.com/