Доброволчество

Програмата Европейска доброволческа служба (ЕДС) е част от Програма Младеж на Европейския съюз, която подпомага обмяната на младежи чрез международни дейности в едно неформално образование като обмяна на младежи и доброволческа служба.

ЕДС е една възможност за млади хора да станат активна част от работата по европейски проекти чрез междукултурен опит, изгражда междунационално партньорство между организации и доброволци.

АГРОЛИНК предлага възможността на млади хора от цяла Европа да бъдат част от екипа на АРОЛИНК за период от 6 месеца до 1 година.

Ако вие искате да се запознаете с органичното земеделие и устойчивото развитие на селските райони в България, да опознаете нова страна, бъдеща членка на Европа потърсете ни. Можете да посетите официалната страница за ЕДС: http://europa.eu.int/comm/youth/program/sos/vh_evs_en.html

В АГРОЛИНК работят също млади хора като стажанти по програма StudEx на Швейцария, по Програма Леонардо да Винчи на ЕС, която подкрепя международния обмен на хора от различни страни.