Въпроси и отговори

Защо е важно сеитбообръщението в органичното земеделие?

Земи, върху които през годините е отглеждан един и същ вид растение, загубват своето естествено плодородие. Затова е необходимо отглеждане на различни растения, сеитбооборот. Ако след растение с ограничени изисквания към хранителните вещества следва растение, което се нуждае от много хранителни вещества, почвата не се изтощава и остава плодородна. Така в органичното земеделие не се засаждат житни култури ежегодно на едно и също място, а листни растения, като слънчоглед и тиква, следват “придирчивите” житни култури. Друга важна задача изпълнява сеитбооборотът в областта на вредителите и плевелите: ако почвата е здрава, се появяват далеч по-малко вредители и плевели.

Какво е торенето в биологичното земеделие?

За нашите биоземеделци торенето в органичното земеделие означава да се осигуряват всички онези хранителни вещества на живота в почвата, от които се нуждае тя за своето здраве и плодородие. За да не бъде унищожен този живот, производителите се отказват от всички химично-синтетични средства и използват органични торове, като оборски тор, компост, течен тор. Друга форма на наторяване в биологичното земеделие е т.нар. зелено торене. Като се засаждат тези растения, почвата получава важни хранителни вещества.

Защо органичното земеделие е против генното инженерство?

В органичното стопанство животните и растенията се отглеждат съобразно техният вид, а околната среда се опазва с течение на времето. Посегателства върху природата, без точно да се познават техните последствия, точно толкова малко принадлежат към духа на отглеждане на органичното земеделие, колкото и продукцията на хранителни стоки, чиито въздействия върху хората не са изследвани научно по никакъв начин. Поради това органичното земеделие решително отрича генното инженерство в областта на селското стопанство и се застъпва затова, хората и околната среда да не бъдат излагани на излишни рискове.

Цялото ли стопанство едновременно трябва да стане “органично”?

Не. Фермерът може да превърне такава част от стопанство, колкото сметне за необходимо. Необходимо е обаче ясно разграничаване между отделните площи и това да бъде описано в документите за контролния орган. (чл.8, Наредба 22/2001)

Къде да намеря информация за органичния начин на производство?

Сдружение АГРОЛИНК с удоволствие ще отговори на всякакви въпроси, свързани с прехода и производството по органичния начин на земеделие и животновъдство. Можете да ни пишете и намерите на адрес:

1504 София
бул. Янко Сакъзов №50
тел. (02) 846 66 75
тел./факс: (02) 943 15 11
e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.