CRISPR-GABA: доматът лекарство?

on .

tomato-plant-geneticsПрез януари 2021 г. Япония издаде одобрение за първите CRISPR домати, които ще се използват в производството на храни.
В сравнение с конвенционално отглежданите домати, CRISPR доматите съдържат много по-висока концентрация на съдържащата се γ-аминомаслена киселина (GABA) в растението.
GABA може да намали предаването на специфични сигнали в централната нервна система, което може, наред
с другото, да доведе до понижаване на кръвното налягане. Поради това доматите ще бъдат представени като съвременен продукт свързан с начина на живот.
Същевременно е известно, че GABA има многофункционална роля в доматените растения: тя влияе например върху растежа на растенията, устойчивостта им към вредители и болести, както и върху редица други метаболитни реакции.
Според наличната информация доматите не са били изследвани нито за предвидените ефекти, нито за потенциални непредвидени ефекти върху здравето.
Концентрацията на GABA се повишава по естествен начин в растения, които са нападнати от вредители. Въпреки това всички опити за постигане на постоянно по-високо ниво на GABA в растенията чрез конвенционално отглеждане са неуспешни. Поради многофункционалната роля на GABA трябва да се предположи, че генетичната намеса ще повлияе на метаболизма на растенията на няколко нива. Тези промени могат да предизвикат и нежелани здравни ефекти при консумация. Освен това растенията могат да проявят неочаквани реакции към стресови условия на околната среда, което впоследствие може да повлияе на безопасността на хранителните продукти. И ако доматите понижават кръвното налягане, то намалената им съпротивителна сила към болести и неприятели може доведе до по-голямо количество на химикали.

Този пример показва как могат да се постигнат значителни промени в състава на хранителните растения, без да се вкарват допълнителни гени. Процесите на новите ГМО могат да доведат до екстремни варианти на биологичните характеристики, както и до нови признаци, които е малко вероятно да бъдат постигнати с конвенционално отглеждане. Непредвидени ефекти могат да възникнат поради взаимодействията в сложните мрежи от гени, протеини и други биологично активни молекули. Такива нежелани ефекти могат да се появят дори в случаите, когато генетичната намеса е целенасочена и прецизна. Ето защо е необходимо генетично модифицираните растения, вкл и т.н генно редактирани да бъдат щателно проучени, преди да се правят заключения относно рисковете за здравето и околната среда или безопасността.

Източник: TestBiotech Година на публикуване: 2021

Допълнителна информация:

Статия за одобрението на GABA в Япония http://www5d.biglobe.ne.jp/~cbic/english/2021/journal2101.html
Превод с разрешението на авторите от Testbiotech.org. Преводът е направен от доброволци под ръководството на Сдружение АГРОЛИНК.
За повече информация и материали: agrolink.org