Какво е ГМО

Какво представляват генетично модифицираните организми (ГМО)?

Генното инженерство е нова технология, която си служи с манипулации на гените. Учените могат да прехвърлят гени от един вид на друг, дори ако тези видове нямат нищо общо помежду си. Например гени от риба могат да бъдат прехвърлени на домат, за да го направят по студоустойчив. Генно-измененият домат е генетично принуден да произвежда химикалите на рибата. Така той произвежда химикал – “антифриз”, който рибата използва за оцеляване в леденостудени води.

Генното инженерство може да заличи границите между видовете, създадени в следствие на милиони години еволюция. Никога преди не е било възможно да се прехвърлят гени от животни на растения или от бактерии на хора. Чрез комбиниране на гените на несвързани видове и променяне на техните генетични кодове, се създават нови организми, които ще предават генетичните изменения на своите поколения чрез наследствеността.

Генното инженерство е корпоративна технология, която се използва предимно от индустриалното земеделие. През 2000:

  • Само пет мултинационални компании доминират целия бизнес с биотехнологии в земеделието и животновъдството.
  • 98% от всички трансгенни култури се отглеждат в три страни: САЩ, Канада и Аржентина.
  • Две основни характеристики на трансгенните култури преобладават: 70% от тях са растения, устойчиви на хербициди и 20% са растения, устойчиви на насекоми.

Искате да знаете повече?

Влияе ли генното инженерство на здравето?

Какви са екологичните последствия от навлизането на генно изменени организми в природата?

Каква е ролята на патентите?