ГМО и здраве

Влияе ли генното инженерство на здравето?

Може би. А може би не. Генно изменените продукти са нови, с нови протеини, които никога преди не сме яли. Никога не сме яли протеини на бактерии в царевица или рибни протеини в домати, нито протеини на вруси в картофи. Нашите организми нямат опит с такива протеини и няма начин да се предвиди дали те ще предизвикат алергии или други хронични болести след 5 или 10 години.

Генното инженерство не е точна технология: няма начин да се вкара ген на точно определено място в клетката. Гените попадат на случайни места. Но те не действат изолирано, а си взаимодействат с други гени. Новите гени могат да нарушат дейността на други гени, могат да повлияят на съседните гени и да нарушат важни взаимоотношение между тях. Най-вероятно на пазара няма да се появи силно токсична храна, но никой не може да предвиди дългосрочните вредни последствия от генно изменените храни. Някои от тях са:

  • Алергични реакции и реакции на имунната система към новите субстанции в генно изменените храни.
  • Гени, които придават устойчивост срещу антибиотици могат да предадат тази устойчивост на хората и вече да не могат да се лекуват същите болести със същите антибиотици.
  • Новите гени могат да повлияят на изявяването на други гени с непредвидими вторични последствия.