Генетично модифицирани организми

on .

Кой има полза от генното инженерство (ГЕ)?

Кой се нуждае от генетично модифицирани организми (ГМО)?

Докъде могат да ни отведат?

Това са въпроси, които ние би трябвало да си зададем при всяка нова технология. В случая с ГМО ние сме убедени, че нито фермерите, нито потребителите имат нужда от тази нова технология – единствено само корпорациите, които ги произвеждат и продават.

Органичното движение отхвърля генното инженерство поради екологични, икономически, етични и политически причини – и просто, защото ГМО не е необходимо.

Ние вярваме, че земеделието без ГМО е по-сигурно за фермерите, за околната среда и за потребителите. Затова ние решихме да подпомогнем декларирането на първата зона, свободна от ГМО и да повишим информираността на широката общественост за ГМО.

АГРОЛИНК е член на GENET - Европейска мрежа на неправителствени организации.

Кампания за обявяване на Родопите за зона, свободна от ГМО

Време: септември 2005 - март 2006
Резюме: Проектът има за цел да повиши информираността на обществеността за рисковете на генното инженерство и декларирането на първата зона, свободна от ГМО като пилотен проект в България.
Финансираща организация: Grassroots Foundation, Германия

Повишаване на информираността за ГМО

Време: 2004 - 2005
Резюме: Целта на проекта е да информира обществеността за въпросите свързани с ГМО, да изгради широко движение на неправителствени организации и хора запознати с рисковете на ГМО.
Финансираща организация: Grassroots Foundation, Германия