Животновъдство

Грижите за животните са според техните нужди

Наред с произвеждането на здрави растения върху здрава почва, отглеждането на животните съобразно изискванията на съответния вид, е основен стълб в органичното селско стопанство. Пример в това отношение е забраната за отглеждането на пилета в клетки, а всички свине трябва да имат легло от слама или подобно, както и естествена светлина в помещението. Кравите трябва да имат двор. Ембрионален трансфер, стимуланти за продуктивност и храненето с трупно брашно са забранени. Оборският тор се връща отново на полето и по този начин се затваря кръговрата на веществата в органичното стопанство. Предписанията за отглеждането на животни са строги и се отнасят до отглеждането, храненето и профилактика на болестите.

Един органичен фермер отглежда по принцип, толкова животни, колкото може да изхранва с фураж от собственото стопанство. Освен това броят на животните, които могат да се отглеждат на един хектар е ограничен (примерно най-много 2 крави или 12 свине).

На животните трябва да бъде предоставено достатъчно място, което трябва да бъде сухо, меко и топло. Животните не бива да се отглеждат завързани и трябва да им се даде достъп до местности с поляни или открити местности или да се осигури двор. До 2010 г. тук са възможни изключения, ако контролният орган одобри това.

Животните могат да бъдат хранени предимно с фураж от органично стопанство – ако е възможно от собственото стопанство. За тревопасните животни 60% от дневната дажба трябва да се състои от груб, сочен, свеж, изсушен фураж или силаж. При храненето на птиците най-малко 65% трябва да е зърнен фураж. Малки бозайници (телета, прасенца и т.н.) се хранят с естествено мляко, за предпочитане с млякото на майката. Също така на свинете и птиците при всяка дневна дажба трябва да се дава груб сочен фураж, изсушен или като силаж. Строги са правилата и за хранителните добавки, силажните добавки и помощните средства. В никакъв случай не се разрешават антибиотици, растежни стимулатори и други вещества за повишаване на продуктивността. Строго забранени са също и генномодифицирани фуражи при отглеждането на животни.

За лечението: Ако животните се разболеят, е добре да се даде предимство на възможностите на природосъобразни лечебни методи, като хомеопатия или акупунктура. Лекарства за животни могат да се дават само под отговорността на ветеринаря. За лечението (лекарства, болест, продължителност, период на изчакване) фермерите трябва да водят точни бележки.