Защо?

Защо органично земеделие?

Органичното земеделие е насочено към бъдещето, не само поради екологични причини. Търсенето на органични продукти нараства лавинообразно навсякъде по света.

Органичното земеделие:

 • Е съвременен подход в селското стопанство, който разглежда всички компоненти като единен “организъм”
 • Произвежда здравословна храна
 • Не използва химични пестициди и минерални торове
 • Отглежда животните според техните нужди и природа
 • Подпомага запазването на биоразнообразието
 • Намалява всички форми на замърсяване от земеделската практика
 • Поддържа и подобрява плодородието на почвата в дългосрочен план
 • Поставя човешки измерения на земеделието с малки и средно големи ферми и директен контакт между производители и потребители
 • Осигурява по-голяма заетост в селското стопанство
 • Осигурява сигурна и безопасна работна среда
 • Дава възможност за достойно възнаграждение на земеделския труд

Искате да знаете повече?

Органичното земеделие – начин на живот?

Отглеждане на растения по органичния начин?

Отглеждане на животни по органичния начин?

Как да стана органичен производител?

Законодателство?

Какво означава контрол в органичното стопанство?

Често задавани въпроси?

Полезни връзки