Полезни връзки

Ръководство на Асоциацията за почвата
http://www.soilassociation.org/web/sa/saweb.nsf/Living/index.html
http://www.whyorganic.org

Списание за органичен начин на живот
http://www.organicfood.co.uk

Трансген
www.transgen.de (на немски)

Pesticide Action Network UK
http://www.pan-uk.org

Анимационен филм
http://www.themeatrix.com