AGROLINK

Глифозатът в България ще бъде забранен в неземеделски площи

rsz 1stop_glyphosate_a3_1_

Прессъобщение
29.11.2023
София
Глифозатът в България ще бъде забранен в неземеделски площи

Добрата новина от днес, 29.11.2023: Министърът на земеделието и храните г-н Кирил
Вътев изпрати до Коалицията „За да остане природа“ Становище на МЗХ за забрана и
ограничения на употребата на активното вещество глифозат. В него се казва, че
използването на глифозат ще бъде ограничено или забранено в чувствителни зони и от
непрофесионалисти.
 Да не се употребява от непрофесионални потребители – всички глифозат
съдържащи продукти да се категоризират в професионална категория на употреба;
 Да не се одобрява за въздушно пръскане;
 Да не се разрешава използването му като десикант или дефолиант преди
прибирането на реколтата от земеделски култури;
 Да не се разрешава използването му за третиране на водни канали;
 Да не се прилага върху площи, използвани от широката общественост или от
уязвими групи, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни
и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни и учебни заведения;
 Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или
други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.

По-голяма част от тези забрани бяха включени в отвореното писмо на Коалицията „За да
остане природа“, изпратено до отговорните институции в България [1] и петицията от 2020
[2].
В становището на МЗХ се казва още, че България подкрепя да продължат изследванията за
глифозата, които имат за цел да анализират потенциалната му токсичност върху живите
организми, като счита че решението относно по-нататъшната съдба на това активно
вещество следва да бъде информирано, експертно и отговорно, отчитайки нагласите на

всички заинтересовани страни на обществото в Република България – граждани,
неправителствени организации и земеделски стопани.
Коалицията „За да остане природа в България“ оценява становището на МЗХ като много
добра стъпка в посока опазването на здравето на хората, животните, пчелите и природата.
Неправителствените организации ще продължат да работят заедно с учените и фермерите,
за да се намерят алтернативи на глифозата и да се намали използването на пестициди не
само в чувствителните зони като паркове, градини, училища, но и в земеделските площи.
Очакваме сформирането на работна група за създаване на нормативна уредба за
регламентиране на забраната с включване на клаузи за контрол по изпълнението на
забраните и ограниченията.
[1] http://agrolink.org/bg/novini/193-otvoreno-pismo-zabrana-glyphosate-v-bulgaria
[2] https://www.peticiq.com/zabrana_na_glyphosate_v_bulgaria
За контакти:
Д-р инж. Светла Николова, Сдружение АГРОЛИНК, 0888359239, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в
България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за
защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска
федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската
фондация “Биоразнообразие”, Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята”,
Инициативата „Зелени Закони“, Информационния и учебен център по екология, Народно
читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение
за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”,
Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл.
Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим
Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България.
Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.
http://forthenature.org

ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОАЛИЦИЯ "ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ" ОТНОСНО ЗАБРАНА НА ГЛИФОЗАТ И ГЛИФОЗАТ СЪДЪРЖАЩИТЕ ХЕРБИЦИДИ В БЪЛГАРИЯ

za-da-ostane-priroda-logo

ОТВОРЕНО ПИСМО
17.11.2023
Изх. 26
ДО:
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
 КИРИЛ ВЪТЕВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 ЮЛИЯН ПОПОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  ОТНОСНО: Забрана на глифозат и глифозат съдържащите хербициди в България

Коалиция „За да остане природа в България“ и фермерски органиции, подписали това писмо настояват правителството на Р. България да забрани използването на глифозат в страната.

На 16.11.2023 година гласуването на Апелативната комисия в Брюксел не постигна квалифицирано мнозинство за предложението на ЕК за продължаване с 10 години на срока за използване на глифозата[1]. Лицензът на глифозата за използване в ЕС изтича на 15.12.2023 .

Вероятно ЕК ще продължи лиценза на глифозат въпреки липсата на съгласие:

-   10 страни, представляващи 58% от населението на ЕС не подкрепиха предложението на ЕК за продължаване на лиценза на глифозат.

-    Над 2,5 милиона граждани на ЕС връчиха официално петиция за забрана на глифозата

-    Многобройни научни изследвания доказват канцерогенността на глифозата, страшните последици за пчелите, биоразнообразието, отравянето на почвата и водите. [2-6]

- Като се има предвид широката употреба на продукти с глифозат, пренебрегването на тези неблагоприятни ефекти представлява неприемлив риск за здравето както за селскостопанските работници, така и за широката общественост. В светлината на горепосочените доказателства глифозатът не отговаря на критериите за одобрение, определени в Регламент (ЕС) № 1107/2009, според които активните вещества в пестицидите, продуктите и остатъците от тях, пуснати на пазара, не трябва да имат вредно въздействие върху хората, животните или неприемливи последици за околната среда. Освен това, когато има доказателства, че даден пестицид може да причини вреда, Комисията и държавите членки имат право да се позоват на принципа на предпазните мерки, който е в основата на Договора за функционирането на Европейския съюз и на Регламент (ЕС) № 1107/2009.

             

ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОАЛИЦИЯТА „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ” – НОВИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ВРЪЗКАТА НА ХЕРБИЦИДА ГЛИФОЗАТ И ЛЕВКЕМИЯТА

za-da-ostane-priroda-logo

ОТВОРЕНО ПИСМО
Изх. № 24
15.11.2023
ДО:
 
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
КИРИЛ ВЪТЕВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Д-Р КОЙЧО КОЕВ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

 Относно: Нови научни изследвания за връзката на хербицида глифозат и левкемията

На 16.11.2023 г. в Брюксел ще се проведе заседание на апелативната комисия с представители на 27-те страни членки за гласуване на Предложението на ЕК за продължаване с 10 години на срока за използване на глифозата. Лицензът на глифозата за използване в ЕС изтича на 15.12.2023.

Във връзка с най-новите научни изследвания потвърждаващи връзката на хербицида глифозат и левкемията Коалицията „За да остане природа в България“ и фермерски организации настояваме българското правителство да отхвърли предложението, да забрани глифозат съдържащите се хербициди и да се присъедини към страните, които защитават здравето на хората и околната среда.

На 25 октомври 2023 г. на международна научна конференция бяха представени първите данни за канцерогенността от Глобалното изследване на глифозата (GGS) (https://glyphosatestudy.org/press-release/global-glyphosate-study-reveals-glyphosate-based-herbicides-cause-leukemia-in-early-life/ ) - мултиинституционално международно токсикологично изследване, под ръководството на италианския институт Ramazzini. Филмът за изследването (https://vimeo.com/882140696/632db01f90?share=copy) разкрива последните изследвания на учени от цял свят. 2

Друг нов филм (https://rumble.com/v3vylpv-235081075.html) (https://www.youtube.com/watch?v=IcXXM6L2cEk) за опасните последици от глифозат е създаден от Асоциация за паркинсон и организацията Natuur & Milieu от Нидерландия.

Резултатите показват, че ниски дози глифозат, погрешно считани за безвредни според оценката на ЕС, са причинили случаи на левкемия при плъхове на възраст под 1 година след пренатална експозиция и експозиция в ранна възраст. Данните разкриват, че половината от смъртните случаи от левкемия, наблюдавани при плъхове, са настъпили между 21-седмична възраст (сравнима с около 16 години при хората) и едногодишна възраст (сравнима с около 40 години при хората).

ОТВОРЕНО ПИСМО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТВАРЯТ ШИРОКО ВРАТИТЕ ЗА ГМО

ОТВОРЕНО ПИСМО
 
ДО:
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
 КИРИЛ ВЪТЕВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 ЮЛИЯН ПОПОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 Д-р КОЙЧО КОЕВ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Българското правителство и Европейската комисия отварят вратите за ГМО

София, 8.11.2023

stop-ngt-4-1

В много спешен порядък и под голям натиск отвън, българското правителство отваря широко вратите за ГМО в България. За първи път от 2015 след влизането на Закона за ГМО в сила, без обществено обсъждане и против волята на близо 90% от българите,българско правителство ще подкрепи унищожаването на българското земеделие и правото на избор на храна.

На 05.07.2023 Европейската комисия публикува законодателното си предложение за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения - нови ГМО или така наречените "нови геномни техники" (НГТ). Предложението премахва изискванията за етикетиране, проверките за безопасност и всякакъв вид процедури за отговорност за новите ГМО. „Ако Комисията на ЕС постигне своето, потребителите, земеделските производители и преработвателите на храни вече няма да имат прозрачност дали растенията и храните, които отглеждат, купуват и консумират, съдържат нови ГМО или не“. Ужасяващо е да се види, че Комисията по същество казва, че рисковете от освобождаването на неизпитани нови ГМО в нашите полета и храна не се поемат от агробизнеса, а от потребителите, фермерите и природата."

Предложението на Европейската комисия за дерегулация означава: