News

EК и новите ГМО

on .

Комисията на ЕС относно нови генетично модифицирани техники не спазва стандартите за защитата на околната среда и потребителите.

1 swissors cut_dna

         Критичен отговор от страна на

         неправителствени организации,  

         земеделски и бизнес асоциации на

          документа на Комисията относнo 

          новите ГМО

 септември 2021 г.

 Резюме

През април 2021 г. здравният отдел на Европейската комисия (ГД "Здравеопазване и безопасност на храните") публикува "работен документ", в който регламентите на ЕС за генетично модифицираните организми (ГМО) се наричат "не подходящи за целта". В документа Комисията прави предложения, които биха могли да доведат до предложение за изключване на някои растителни култури, произведени с "нови геномни техники", като редактиране на гени, от изискванията на регламента. Подобно премахване на регулацията може да означава, че няма да има проверки за безопасност, етикетиране на ГМО за потребителите, проследяване или мониторинг след пускане на пазара.

Ние, долуподписаните неправителствени организации (НПО), земеделски производители и бизнес и търговски асоциации категорично се противопоставяме на предложенията в Комисията, тъй като дерегулирането на новите генетично модифицирани техники ще ще доведе до неприемливи рискове за здравето на хората и животните и за околната среда. Дерегулация ще забрани на гражданите да знаят какво ядат, а на земеделските стопани да знаят какво сеят. Предложенията на Комисията пресичат червените линии по отношение на биологичната безопасност, прозрачността на информацията и защитата на потребителите. Те трябва да бъдат отхвърлени.

В случай, че нещо се обърка - например, ако потребителите на нови ГМ храни получат алергични реакции или токсични ефекти, или ако има непредвидени ефекти върху дивата природа -премахването на изискванията за етикетиране и проследяване би означавало, че причината не може да бъде да бъде установена.

Възраженията ни срещу документа и консултацията, довела до появата му, са изброени по-долу. Консултацията на Комисията беше пристрастна от самото начало, като по-голямата част от мненията (74 %) бяха от ГМО индустрията в селското стопанство.

Комисията разчита твърде много на непроверимите обещания на индустрията:

Комисията твърди, че растенията, създадени с помощта на нови ГМ техники, могат да допринесат за целите за устойчивост. Това твърдение обаче не е обосновано и се основава на непроверими обещанията на разработчиците на ГМО и свързаните с тях лобистки групи. Според Съвместния изследователски център (СИЦ), по-голямата част от обещаните растителни продукти, идентифицирани в проучването на JRC сред разработчиците на ГМО, са в областта на научните изследвания и които може да са далеч от търговска реализация или никога да не бъдат изобщо да бъдат пуснати на пазара.

Комисията подвеждащо омаловажава доминиращата роля на толерантността към хербициди в

новите ГМ култури: От новите ГМ растения, които Съвместният изследователски център класифицира като намиращи се в предтърговска фаза, най-голямата група признаци - шест от 16 растения - са толерантни към хербициди. От две от тези 16 са създадени за толерантност към биотичен стрес (стрес, причинен от живи организми - като вредители по растенията и гъбични заболявания) и нито един за толерантност към абиотичен стрес (стрес, дължащ се на екстремни климатични условия и засолени почви), в сравнение с шестте модифицирани за толерантност към хербициди. Тези цифри противоречат на твърденията на селскостопанските биотехнологични, че новите генетично модифицирани култури могат да помогнат на селското стопанство да се адаптира към изменението на климата.

Комисията пренебрегва голям брой научни доказателства и анализи, които сочат за рисковете от новите ГМ техники. Техниките за редактиране на гени не са прецизни и могат да предизвикват мутации извън целта (на места в генома, различни от предвиденото място за редактиране) и непреднамерени мутации по цел (на предвиденото място за редактиране на генома), с непредсказуеми последици - потенциално включващи неочаквана токсичност или алергенност.

Мутациите, предизвикани от процесите на редактиране на гени, са различни от тези, които възникват при тези, които се срещат в природата или при конвенционалните мутагенези. тъй като генното редактиране може да получи достъп до области от генома, които иначе са защитени от мутации.

Не съществува научна основа за отмяна на регулирането на цели класове нови генетично модифицирани техники и техните продукти. Рисковете, свързани с тези техники, бяха напълно признати от фармацевтичните сектора по време на консултацията с Комисията, която предупреди в становището си че "технологията не е лишена от риск и че продуктите трябва да бъдат подложени на трябва да бъдат оценени". Въпреки това от нас се очаква да вярваме, че дерегулирането на същите тези техники в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство ще бъдат безопасни.

Комисията безкритично следва "списъка с желания" на ГМО индустрията за дерегулиране. Разработчиците на ГМО и свързаните с тях лобистки групи (като ALLEA, EU-SAGE,

EuropaBio, EPSO, Euroseeds, Европейскат EuropaBio, EPSO, Euroseeds, Европейска технологична платформа "Растения за бъдещето (ETP) и лобистката организация на "големите фермери" COPA твърдят, че трябва да има "недискриминация" между конвенционалните и генно редактираните продукти, тъй като мутациите предизвикани от генното редактиране, могат да възникнат и в природата или при конвенционално отглеждане, така че генно редактираните продукти не са по-рискови от естествените или конвенционално отглежданите продукти. В документа на Комисията се стига до поразително сходно заключение.

Но този аргумент е неверен и подвеждащ. Новите ГМ техники могат да предизвикат появата на една база но те могат да предизвикат и промени, които не се срещат в природата.

Приложенията за редактиране на гени могат да бъдат насочени към няколко гена едновременно или да се използват в многократни приложения, което води до промени, които биха били изключително трудни или невъзможни да бъдат постигнати чрез мутагенеза, базирана на химикали или радиация, или в природата. Въпреки това рискът не зависи от размера на планираната промяна - големи рискове могат да възникнат от малки и обратното.

В съответствие с искането на лобистките групи новите генетично модифицирани продукти да не носят етикети за ГМО, Комисията не прави никакво изявление в подкрепа на етикетирането, като оставя отворена вратата за лишаване от права на потребителите и земеделските производители чрез премахване на етикетите за ГМО от новите ГМ храни и семена.

Дерегулирането на новите ГМО ще остави потребителите и околната среда без защита.

Пълният текст на английски може да видите тук:

Колко стопани знаят какво е глифозат?

on .

agrotv2021Екоорганизации от години апелират за ограничаване употребата на активното вещество
Глифозатът е най-масово използваният хербицид в света и у нас, твърди Светла Николова, председател на сдружение „Агролинк", която от години апелира за забрана за използването му в градските зелени пространства и хоби градинарството.
Според Светла Николова много земеделци не знаят, че пръскат именно с глифозат, тъй като той участва като активно вещество в препарати с различни търговски наименования.

За глифозата по време на Фестивала на семената 2021

on .

 Seed festival_05_2021Д-р Светла Николова изнесе лекция за глифозата по време на Фестивала на семената.

В презентацията си тя включи проблемите, свързани с този опасен хербицид, както и за заплахите за здравето на потребителите, фермерите и почвата. Отново се потвърди, че много хора знаят за Round up, но не знаят, че неговата основна съставка glyphosate се съдържа и в много препарати, които се произвеждат от български фирми - глифол, NASA и други.

Германия: Бум в успеха на етикета БЕЗ ГМО върху хранителни продукти

on .

csm logo_ohne-gentechnikПрез 2020 г. потребителите в Германия са похарчили около 12,6 милиарда евро за продукти с етикет „Ohne GenTechnik“ (Non-GMO), увеличение с повече от 12 процента. По този начин пазарният дял на храните е около 5,4%. За да осигурят този успех в дългосрочен план, новите ГМО също трябва да останат регулирани като ГМО, казва германската асоциация за не-ГМО индустрия VLOG. След публикуването на проучването на ЕС по темата следващата седмица дебатът вероятно ще набере пара, съобщи GMWatch в петък.

Редактирането на гени създава устойчиво земеделие

on .

gene editingЗелените евродепутати Benoît Biteau и Martin Häusling публикуваха нов доклад, в който се посочва, че новата ГМ технология няма да реши проблемите на индустриалното земеделие и ще подкопае природата, опазването на климата и европейската зелена сделка.

ОБРАТНО БРОЕНЕ: Как нашият съвременен свят затруднява бъдещето на човешката раса

on .

2021 connectionПрез 2017 г. д-р Шана Суон и нейният изследователски екип направиха тревожно откритие: западните мъже са преживели 50% спад в броя на сперматозоидите през последните 40 години. Как се случи това и какво означава това за нашето бъдеще?

Д-р Суон стигна до нейните заключения след анализ на 185 изследвания , включващи близо 45 000 здрави мъже. Резултатът изпрати ударни вълни по целия свят, но историята не свърши дотук.

Щатът Ню Йорк забранява употребата на глифозат върху публична собственост

on .

newyorkЩатът Ню Йорк ще забрани на 31 декември 2021 г. използването на глифозат върху цялото държавно имущество, след като губернаторът Андрю Куомо подписа законопроект S6502A / A732b в края на миналата година. Държавният законодател прие законодателството през юли 2020 г.