Новини

Над 1.3 милион европейци подкрепят забраната на хербицида глифозат.

on .

Glyphosate in_the_fieldАктивисти от различни неправителствени организации предадоха на ЕС петиция, подписана в понеделник (23 октомври) от повече от 1,3 милиона души. В петицията се призовава за европейска забрана на глифозат, създаден от химическия гигант Монсанто заради опасенията, че причинява рак.
Петицията беше отправена до Европейската комисия, която в средата на декември препоръча разрешението за използването на хербицида да бъде подновена за още десет години.

Справедливост за моите бисквити: да спрем жертването на околната среда и човешките права!

on .

Justice for_my_cookies__petitionДо председателя на Европейската Комисия Жан-Клод Юнкер
Тази петиция се организира от "Промяна в доставките" (SUPPLY CHA!NGE)
ПЕТИЦИЯ
Ние в Европейския съюз ядем бисквити всеки ден. Бисквити, в които има скрити съставки: нарушени човешки права и щети за околната среда. Като граждани ние отказваме да подкрепяме тази експлоатация повече! Призоваваме ЕС да държи бизнеса в Европа отговорен за нарушенията по целите вериги на доставки. В момента компаниите доброволно прилагат мерки за предотвратяване на несправедливостите по техните вериги доставки, които си остават неефективни.
Тези нарушения се случват и в момента, ето защо Европейският съюз трябва да действа незабавно! Ние призоваваме ЕС да:
•  Приеме обвързващо законодателство срещу корпоративните нарушения по целите вериги доставки
•  Подкрепи новия обвързващ Договор за бизнеса и човешките права на ООН, който ще регулира действията на транснационалните корпорации
•  Осигури екологична справедливост в страните производителки на суровини.

Петиция : Справедливост за моите бисквити

on .

Justice for_my_cookies_pic Бисквитената кампания свързва проблемния добив на палмово масло с консумацията на сладкарски изделия в Европа. GLOBAL2000 и Südwind разкриха конфликти за земя в Индонезия, които показват какви са последствията от производството на палмово масло. Европейците трябва да знаят за условията на труд, конфликтите за земя и разрушаването на околната среда, свързани с добива на палмово масло.

Въпреки че други продукти също имат палмово масло като основна съставка, избрахме шоколадовите бисквити за символ на кампанията, тъй като съдържат захар и какао - други съставки обект на проучвания, проведени в проекта "Промяна в доставките" (SUPPLY CHA!NGE).

ДОБРА НОВИНА! ЕС прие новата си стратегия "Търговия за всички"

on .

Sustainable development_GoalsЕС прие новата си стратегия "Търговия за всички", която отразява ангажимента на ЕС да преследва целите на устойчивото развитие чрез своите търговски политики. През юни в Брюксел бе проведена дискусия за начините, по които могат да се укрепят стандартите за устойчивост и правата на човека в изпълнението на търговската стратегия на ЕС.

"Етикетиране "Без ГМО"

on .

Etiketirane gmo_2017На 8 юни 2016 се проведи кръгла маса "Етикетиране "Без ГМО", която представи позициите на Сдружение АГРОЛИНК и „За земята“ за етикетирането „Без ГМО“ в проекта на новия закон на храните. Ивайло Попов представи ситуацията за контрола на ГМО в България, а Светла Николова - законовите норми в другите европейски страни по отношение на етикетирането "Без ГМО" на продукти от животински произход - месо, яйца, колбаси, мляко и млечни продукти. Участниците в кръглата маса се съгласиха за въвеждането на стандарти за етикетиране „Без ГМО“ по модела на Германия и Австрия. Общата позиция на НПО, браншови организации и бизнеса в лицето на супермаркети и производители при представянето на закона за храните в Народното събрание би улеснило създаването на наредба към закона за храните, която да регламентира производството и контрола върху животински продукти без ГМО.

Справедливостта по веригата на доставки в България

on .

SupermarktНа 8 юни Сдружение АГРОЛИНК организира първата дискусия в България по темата кой носи отговорност за справедливите доставки в супермаркетите .

Кръглата маса даде възможност да се отговори на въпроси за отговорността на фирмите по цялата верига за доставки - от производителя на суровините до поведението на потребителите. Икономисти, представители на супермаркет, държавни институции, браншови организации и НПО представиха общата картина на политиките и отношението на българските супермаркети към устойчивата и справедива търговия.

Справедливи ли са супермаркетите? А новият закон за храните?

on .

man in_supermarketУважаеми дами и господа,

Отговорността на модерната търговия по цялата верига за доставки, включително и от развиващите се страни, е изключително важна за съвременния свят. Тази отговорност включва всички по веригата - от производителя на суровините до поведението на потребителите.

Ние от сдружение АГРОЛИНК разбираме отговорността като социална, икономическа и екологична, със справедлив баланс за съществуването на съвременния и бъдещия свят. Супермаркетите имат решаваща роля за постигането на устойчиво развитие. Ние бихме искали да съставим обща картина на политиките и отношението на българските супермаркети към устойчивата и справедлива търговия. Такова допитване се прави за пръв път в България. Нашето допитване е част от общоевропейско изследване на политиките на големите вериги супермаркети по темата в рамките на проекта „Подкрепа за устойчиви европейски собствени марки на веригите супермаркети като ключов двигател за Европейската година за развитие и след нея“, финансиран от ЕК по програма EuropeAid. Ще представим обобщените резултати на Кръгла маса на 8 юни 2017 г. от 9:00 часа в Център за култура и дебат „Червената къща“, на която каним всички заинтересовани страни – супермаркети, представители на държавни институции, граждански организации, медии.